Busca més

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Avís legal

La Fallera Calavera és una creació original i marca registrada d’Enric Aguilar Almodóvar, explotada comercialment per l’empresa Zombi Paella, SLU.  Les il·lustracions i altres elements gràfics del joc han estat elaborades per Esther Méndez i Pau Urios, que cedixen els drets d’explotació a Enric Aguilar, que és qui ha encarregat els materials creatius. Enric Aguilar posseïx tots els drets (copyright) sobre la totalitat dels elements del joc. S’advertix a CLIENTS i USUARIS que la reproducció, adaptació, distribució, comercialització o comunicació pública de part o de la totalitat dels continguts del joc que apareixen en esta web constituïx un delicte.

Per a la creació de la Falleripèdia, a banda dels elements que constituïxen el joc de cartes La Fallera Calavera, s’han utiltzat altres materials audiovisuals cedits per tercers o correctament referenciats només per a donar compliment a la funció divulgativa d’este lloc web. L’ús dels materials audiovisuals cedits o referenciats en cap cas s’utilitza amb ànim de lucre.